Posted on

Χρήσιμες συμβουλές για να σχεδιάσετε διαδικτυακά μαθήματα για άτομα με διαφορετικά μαθησιακά στυλ

Όλοι μας έχουμε διαφορετικούς τρόπους μάθησης και θεωρούμε ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ουσιαστική και συναφής μόνο όταν αντανακλά το δικό μας στυλ μάθησης. Σε αυτό το άρθρο, περιγράφω τα βασικά μαθησιακά στυλ και τον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να σχεδιαστεί για να ταιριάζει με αυτά.

Πώς να δημιουργήσετε διαδικτυακά μαθήματα για διάφορα μαθησιακά στυλ

Η ύπαρξη διαφόρων μοντέλων, για να επισημάνουμε τα διάφορα μαθησιακά στυλ, αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο καθένας μας μαθαίνει διαφορετικά.

Τι είναι το μαθησιακό στυλ;

Το μαθησιακό μας στυλ δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προτίμησή μας να μάθουμε ή αν το θέσουμε πιο απλά, να εσωτερικεύσουμε, να αφομοιώσουμε, να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Όταν βιώνουμε την διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης ή άλλου είδους εκπαίδευσης που ταιριάζει με το εγγενές μαθησιακό μας στυλ, μπορούμε να μάθουμε αβίαστα και αποτελεσματικά.

Επομένως, υπάρχει μια σαφής ανάγκη για ηλεκτρονική κατάρτιση που να ταιριάζει με τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ και θα δούμε ποιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσουμε ηλεκτρονικά μαθήματα (ηλεκτρονική κατάρτιση) ώστε να ταιριάζουν με αυτά τα στυλ.

Ποια είναι τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ;

Ένα από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για τον προσδιορισμό των βασικών μαθησιακών στυλ είναι το μοντέλο VARK (ΟΑΑΚ).

Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν τέσσερις τύποι μαθησιακών στυλ που αντιστοιχούν στους ακόλουθους τύπους μαθητών:

Οι Οπτικοί μαθητές.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτοί οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται ισχυρά οπτικά ερεθίσματα για να μάθουν. Στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκπαίδευσης, θα τους βοηθούσαν τα γραφικά, οι διαφάνειες, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο και άλλες οπτικές τεχνικές.

Οι Ακουστικοί μαθητές.

Οι μαθητές αυτού του στυλ μαθαίνουν καλύτερα αξιοποιώντας ακουστικές πληροφορίες στην διαδικασία της μάθησης. Θεωρούν ότι οι διευκολυνόμενες συνεδρίες (Εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών (ILT)) είναι σημαντικές και θα μπορούσαν να είναι εξίσου χρήσιμες για αυτούς οι ηλεκτρονικές εκδοχές αυτών των περιόδων σύνδεσης (ακουστικές ηχογραφήσεις σε συνεδρίες (ILT) / (VILT) ή σε διαδικτυακά σεμινάρια). Στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, θα τους ταιριάζουν μαθήματα που χρησιμοποιούν τον ήχο για να υποστηρίξουν την πορεία διδασκαλίας.

Αναγνωστικοί/ Λεκτικοί μαθητές.

Οι μαθητές αυτού του στυλ βρίσκουν ότι η απλή προσέγγιση βασισμένη στο κείμενο είναι πιο ενθαρρυντική και ουσιαστική. Νιώθουν άνετα με ένα κείμενο PDF, με παρουσιάσεις ή με σχετική αρθρογραφία. Στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, προτιμούν να επικεντρώνεται περισσότερο σε κείμενο και θα θεωρούσαν ότι ο ήχος ή οι οπτικές τεχνικές υψηλής τεχνολογίας τους αποσπούν την προσοχή.

Κιναισθητικοί μαθητές.

Οι μαθητές αυτού του στυλ στηρίζονται στις αισθήσεις τους για να μάθουν. Στον τομέα της εκπαίδευσης, χρειάζονται ένα βιωματικό μοντέλο για να μάθουν. Στην ηλεκτρονική κατάρτιση, θα ήταν καλό να έχουμε προσομοιώσεις, σενάρια και ακόμη και περιόδους διαλείμματος όπου οι μαθητές μπορούν πραγματικά να εφαρμόσουν την εργασία ή την δεξιότητα που έχουν μάθει.

Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσφέρουμε κατάρτιση που να αντιστοιχεί στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ;

Τα περισσότερα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης ή ηλεκτρονικής κατάρτισης εκτείνονται σε ετερογενή προφίλ εκπαιδευομένων. Επομένως, η ηλεκτρονική κατάρτιση πρέπει να καλύπτει όλες αυτές τις μορφές βασικής μάθησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας πολυμορφικής προσέγγισης.

Ας δούμε αυτή την πρόκληση στο πλαίσιο του μοντέλου VARK (ΟΑΑΚ) και την ανάγκη να εξεταστεί μια πολυμορφική προσέγγιση.

Περιορισμοί του μοντέλου VARK (ΟΑΑΚ).

Πιστεύω ότι το μοντέλο VARK (ΟΑΑΚ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική γραμμή για να φθάσει σε βασικές κατηγορίες μαθητευόμενων, αλλά αυτό είναι υπερβολικά απλοϊκό. Δεν μαθαίνουμε πάντα με μια ενιαία προσέγγιση.

Στην πραγματικότητα, είναι συνηθισμένο να διαπιστώσουμε ότι διαθέτουμε ένα συνδυασμό αυτών των στυλ, που αναφέρεται ως πολυμορφική μάθηση. Η προτίμησή μας για μια δεδομένη προσέγγιση στην μάθηση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το θέμα (φύση του περιεχομένου), το ενδιαφέρον μας ή την ικανότητά μας.

Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού πρέπει να προσέξουν αυτήν την πολυμορφική προσέγγιση, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν κατάρτιση που να σχετίζεται με τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ.

Πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τον σχεδιασμό ηλεκτρονικής κατάρτισης για τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ;

Ως Εκπαιδευτικοί Σχεδιαστές, έχουμε πρόσβαση στην εντολή μάθησης, στην επιχειρηματική εντολή και στις βασικές πτυχές του εκπαιδευόμενου (τρέχουσα ικανότητα, αναμενόμενο όφελος από την κατάρτιση κλπ.). Ωστόσο, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με τα μαθησιακά στυλ των εκπαιδευομένων.

Τις περισσότερες φορές, τα διαδικτυακά μαθήματα εξελίσσονται σε ένα αρκετά ετερογενές προφίλ των εκπαιδευομένων.

Ποια προσέγγιση θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα;

Στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, τα εκπαιδευτικά μας σχέδια χρησιμοποιούν τις ακόλουθες προσεγγίσεις για να κάνουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση ουσιαστική και ενδιαφέρουσα για τους εκπαιδευόμενους:

Επικεντρωθείτε στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και χρησιμοποιήστε με σύνεση όλα τα είδη μάθησης.

Σχεδιάστε την καταλληλότερη προσέγγιση, με βάση το περιεχόμενο και το είδος της παρουσίασης στην ηλεκτρονική μορφή, που θα την καθιστούσε ελκυστική για τους περισσότερους μαθητές.

Χρησιμοποιήστε ποικίλες μορφές πολυμέσων για να κρατήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών με διαφορετικές προτιμήσεις.

Κάντε κλιμακωτή διδασκαλία – Δώστε επιλογές στους εκπαιδευόμενους που να κυμαίνονται από το Διδάσκω- Δείχνω-Εξασκώ-Εξετάζω.

Παρέχετε ευελιξία στους εκπαιδευόμενους, δίνοντάς τους τον έλεγχο να επιλέξουν (Ακουστικό Αρχείο- ηχογραφήσεις ή Βίντεο με ένα διαδραστικό PDF της ηχογράφησης), διατηρήστε τον ρυθμό τους και να μην καταπονούνται από ένα στυλ που δεν λειτουργεί για αυτούς.

Τι τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον σχεδιασμό διαδικτυακής εκπαίδευσης στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ;

Για να δείξουμε πώς αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά για να προσαρμόσουν την ηλεκτρονική μάθηση ώστε να ταιριάζει στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, επιτρέψτε μου να μοιραστώ δύο τεχνικές που χρησιμοποιούμε εκτενώς.

  1. Χρησιμοποιήστε την Εξατομίκευση

Οι ενήλικοι μαθητές θέλουν τον έλεγχο και την ευελιξία για να είναι σε θέση να επιλέξουν τη μαθησιακή εμπειρία, καθώς και την πορεία διδασκαλίας που είναι η πιο σημαντική για αυτούς. Σε αυτό ακριβώς ταιριάζει η εξατομίκευση της ηλεκτρονικής μάθησης.

Μπορείτε να δώσετε τον έλεγχο στον εκπαιδευόμενο μέσω των ακόλουθων προσεγγίσεων:

Επίπεδο 1.

Μπορείτε να ξεκινήσετε το μάθημα προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να επιλέξουν έναν avatar (αντιπροσωπευτικό εικονίδιο χρήστη) και την ευελιξία να κάνουν το βασικό επίπεδο της προσαρμογής, αφού μπορούν να επιλέξουν θέματα, φόντο, γραμματοσειρές κλπ.

Επίπεδο 2.

Εδώ, επιτρέπετε μια κρίσιμη εξατομίκευση δίνοντας στους μαθητές την δυνατότητα να επιλέξουν τη μορφή της παράδοσης περιεχομένου που ανταποκρίνεται με το στυλ μάθησής τους. Ακόμα κι αν επιλέξατε την ακουστική μορφή, η σωστή ισορροπία του κειμένου στην οθόνη (OST) και της εύκολης ανάγνωσης της ηχογράφησης που θα μπορούσε επίσης να εκτυπωθεί ως PDF, βοηθά τους μαθητές με άλλα μαθησιακά στυλ.

Επίπεδο 3.

Εδώ, επιτρέπετε στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει τη μάθηση, με βάση την ικανότητά του, η οποία καθορίζεται από μια εκ των προτέρων αξιολόγηση ή το ενδιαφέρον τους το οποίο καθορίζεται μέσω μιας απλής έρευνας.

  1. Χρησιμοποιήστε Μικροδιδασκαλία και Πορείες Διδασκαλίας

Όπως γνωρίζουμε, οι τεχνικές μικροδιδασκαλίας μας επιτρέπουν να ελέγξουμε τη αντιμετώπιση κάθε πτυχής του περιεχομένου σε εξαιρετικά αναλυτικό επίπεδο.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές τεχνικές για κάθε μέρος και να χρησιμοποιήσουμε ποικίλες μορφές παρουσίασης για κάθε ένα.

Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια σειρά από μέρη που χρησιμοποιούν μια προσέγγιση που είναι η πιο κατάλληλη για το περιεχόμενο. Επιπλέον, η χρήση διαφορετικών μορφών μας επιτρέπει να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών με διαφορετικά μαθησιακά στυλ.

Ελπίζω ότι αυτό το άρθρο παρέχει συμβουλές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την ηλεκτρονική διδασκαλία ώστε να ταιριάζει με τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των υπαλλήλων σας. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερη ενεργοποίηση των εργαζομένων και σίγουρα θα οδηγήσει στην απαιτούμενη απόδοση.

 

Πηγή: http://info.shiftelearning.com/blog/

Απόδοση στα Ελληνικά: Anita Klimi

Διαβάστε επίσης