Posted on

Η νευροεπιστήμη και το πώς η ηλεκτρονική μάθηση συνδυάζεται στον εγκέφαλό μας

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο το 77% των αμερικανικών εταιρειών προσφέρουν εταιρική διαδικτυακή κατάρτιση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων τους.

Και αυτός είναι επειδή έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το μυστικό, σύμφωνα με τους αναλυτές της βιομηχανίας, είναι ότι η ηλεκτρονική μάθηση συνδυάζει φυσικά τον τρόπο με τον οποίο οι εγκέφαλοί μας λειτουργούν σωστά για να μάθουν.

Έχουν υπάρξει πολλές θεωρίες για το πώς απορροφούμε και ενσωματώνουμε τη μάθηση, αλλά καμία δεν είχε τον αντίκτυπο του μοντέλου του κύκλου μάθησης του David Kolb. Στο βιβλίο του το 1984 που ονομάζεται «Εμπειρική μάθηση: Η εμπειρία ως πηγή μάθησης και ανάπτυξης», ο Kolb εξηγεί τα τέσσερα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ο εγκέφαλός μας για να απορροφήσει την διαδικασία της μάθησης.

Αυτές είναι: η συγκεκριμένη εμπειρία, η αντανακλαστική παρατήρηση, ο σχηματισμός εννοιών και γενικεύσεων και ο ενεργός πειραματισμός. Και τα τέσσερα στάδια του κύκλου μάθησης ενεργοποιούνται κατά την παρακολούθηση ηλεκτρονικών προγραμμάτων μάθησης.

Συγκεκριμένη Εμπειρία:

Η συγκεκριμένη εμπειρία σημαίνει να έχει ανατεθεί μια εργασία ή μια θεωρία στον μαθητή για να μάθει. Ο Kolb επεσήμανε ότι δεν μαθαίνουμε απλά και μόνο παρακολουθώντας, διαβάζοντας ή ακούγοντας. Αντί για αυτό, μαθαίνουμε εφαρμόζοντας αυτά που διδασκόμαστε.

Η ενασχόληση με την ηλεκτρονική μάθηση σημαίνει ότι ο σπουδαστής πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης από ότι αν βρισκόταν απλά σε μια τάξη και άκουγε μια διάλεξη. Αυτό ενεργοποιεί το πρώτο στάδιο. Η πράξη της καταφόρτωσης του μαθήματος και της εμφάνισής του στην οθόνη του υπολογιστή, η διαδικασία της σύνδεσης και η προετοιμασία για να μάθει, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο.

Αντανακλαστική Παρατήρηση:

Η αντανακλαστική παρατήρηση είναι όταν διακόπτουμε για λίγο ένα μάθημα και επιστρέφουμε για να κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Η ηλεκτρονική μάθηση προάγει την αυτόνομη μάθηση, όπου οι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο διατεθειμένοι να επιστρέψουν και να αναθεωρήσουν δύσκολα κείμενα ή έννοιες για να βεβαιωθούν ότι καταλαβαίνουν αντί να πιέζονται να προχωρήσουν επίμονα. Ωστόσο, σε μια τάξη, δεν είναι διατεθειμένοι να ζητήσουν από τον εκπαιδευτή να επαναλάβει μια εντολή ή γνώση με το φόβο μήπως δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τους συνομηλίκους τους.

Σχηματισμός Εννοιών και Γενικεύσεων:

Οι αφηρημένες έννοιες είναι όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτό που μαθαίνουμε. Περιλαμβάνει την ερμηνεία των γεγονότων και τις διαφορές μεταξύ αυτών που κάνουν και αυτών που γνωρίζουν. Όταν η ηλεκτρονική μάθηση είναι προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες καταστάσεις εργασίας, όπως συμβαίνει στα περισσότερα εταιρικά προγράμματα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ερμηνεύσει πιο γρήγορα τα γεγονότα μέσα στα πλαίσια της νέας γνώσης που αποκομίζει.

Ενεργός Πειραματισμός:

Τέλος, ο ενεργός πειραματισμός αναφέρεται στην εφαρμογή όσων μαθαίνουμε στην πράξη. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο θα το διατηρήσουμε. Οι μαθητές μέσω διαδικτύου είναι πιο διατεθειμένοι να παίρνουν το κάθε μάθημα και να αναζητούν τρόπους άμεσης εφαρμογής της νέας γνώσης. Επειδή ο ρυθμός μάθησης είναι πιο εξατομικευμένος, μπορούν να μάθουν, να εφαρμόσουν και στη συνέχεια να το επαναλάβουν σε ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης. Ο Δρ. James Zull κατέγραψε αυτή τη θεωρία και τις εφαρμογές της στην ηλεκτρονική μάθηση, στο βιβλίο του, «Η Τέχνη Αλλαγής του Εγκεφάλου».

Πρότεινε ότι επειδή τώρα έχουμε καλύτερη κατανόηση για τον τρόπο που διενεργείται ο κύκλος της μάθησης, μπορούμε να την ενσωματώσουμε στα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και να δημιουργήσουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση μάθησης, η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας τρόπος για να αφήσετε τους μαθητές να μάθουν φυσικά μέσα από τις ενστικτώδεις διαδικασίες τους. Δημιουργούν ενεργά γνώση σε αντίθεση με την απορρόφηση παθητικού περιεχομένου, γεγονός που τους επιτρέπει να μαθαίνουν περισσότερα και να τα διατηρούν περισσότερο.

Η ουσία των σύγχρονων μαθησιακών θεωριών που αποτελούν τη βάση για το έργο των Kolb και Zull υποδηλώνει ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία και ο στόχος των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι να ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία και να δώσει βάση στη συμμετοχή αντί για τα αποτελέσματα.

Πιστεύουν επίσης ότι η μάθηση πρέπει να θεωρείται ως μια συνεχής διαδικασία και όχι μόνο το περιστασιακό μονοήμερο σεμινάριο.

Η παραδοσιακή μάθηση στην τάξη επικεντρώνεται περισσότερο στη μάθηση των μαθητών από τον δάσκαλο. Ωστόσο, στην ηλεκτρονική μάθηση, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, είναι περισσότερο στο χέρι του μαθητή να μαθαίνει μέσω της διαδικασίας της γνώσης και στη συνέχεια να την εφαρμόζει  στις πραγματικές εμπειρίες του. Στη διαδικασία μετασχηματισμού και χρήσης των γνώσεών τους, την διατηρούν καλύτερα και δημιουργούν νέες γνώσεις.

 

Πηγή: http://blog.contentraven.com/

Απόδοση στα Ελληνικά: Anita Klimi

Διαβάστε επίσης