Μαρια Θεοδοσιου

Αρριανού 2,Θεσσαλονίκη , 54635,

Καθηγήτρια Φιλολογίας Δείτε το πλήρες προφίλ

Τιμή (€): Για μαθητές Δημοτικού 10ε/ώρα, μαθητές Γυμνασίου 12,50ε/ώρα και μαθητές Λυκείου 15ε/ώρα