Όροι Χρήσης

Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος facebeam.gr  (στο εξής διαδικτυακός τόπος) έχει δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Μηνάς Παπαγιαννόπουλος” (στο εξής ατομική επιχείρηση) στην οποία και ανήκει αποκλειστικώς. Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους παροχής υπηρεσιών και χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Το παρόν κείμενο θεμελιώνει μία συμφωνία μεταξύ εσάς και του διαδικτυακού τόπου, η οποία τεκμηριώνει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη έγκριση και αποδοχή εκ μέρους του των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι κάτωθι όροι χρήσης αφορούν την χρήση του διαδικτυακού τόπου τόσο από απλό επισκέπτη/χρήστη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη (δηλαδή χρήστη που έχει δημιουργήσει λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο). Επιπρόσθετα, οι όροι χρήσης που περιγράφονται στην συνέχεια έχουν πεδίο εφαρμογής το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και ισχύουν για οτιδήποτε γενικότερα περιλαμβάνεται σε αυτόν αλλά και αφορούν αυτόν. Με την χρήση ή την πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, την προβολή ή την περιήγηση σε αυτόν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε και δεσμεύεστε σε συμμόρφωση προς αυτούς.

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου απευθύνεται σε άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου ή ενέργεια με αφορμή την χρήση της Ιστοσελίδας που θα πραγματοποιηθεί από επισκέπτες/χρήστες που δεν φέρουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο και δεν αποδέχεστε αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου συνεπάγεται αμέσως και αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης του και την δέσμευση σας ως προς αυτούς.

Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου

Ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί μία πύλη δικτύωσης επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες τηλεθεραπείας, τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεδρίας (στο εξής επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών) με επισκέπτες/χρήστες αυτού που ενδιαφέρονται να γίνουν αποδέκτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ο διαδικτυακός τόπος αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν τόσο για τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών όσο και για τους επισκέπτες/χρήστες αυτού. Ο κάθε ενδιαφερόμενος επαγγελματίας πάροχος υπηρεσιών μετά την εγγραφή του θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του προσωπικό προφίλ στον διαδικτυακό τόπο και να ενημερώνει αυτό οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει αυτός πως μία τέτοια ενέργεια είναι χρήσιμη ή/και αναγκαία.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες τηλεθεραπείας, τηλέκπαίδευσης και τηλεσυνεδρίας αλλά φιλοξενώντας τα προσωπικά προφίλ και το οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσίων αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην διευκόλυνση της επαφής μεταξύ των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων ως προς αυτές τις υπηρεσίες χρήστες/επισκέπτες αυτού. Συνεπώς, ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δύναται μέσω των υπηρεσίων που διαθέτει σε αυτόν ο διαδικτυακός τόπος να αναζητήσει τους επαγγελματίες παρόχους των υπηρεσίων και να επιλέξει ανάμεσα σε αυτούς αυτόν που πληροί κατά τον μέγιστο δυνατό τρόπο τις δικές του προϋποθέσεις. Η ενδεχόμενη προσωπική επικοινωνία και επαφή που δύναται να προκύψει μεταξύ  του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου και του επαγγελματία παρόχου υπηρεσιών μετά την αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου κατά τον χρήστη/επισκέπτη επαγγελματία παρόχου υπηρεσιών κείται εκτός της οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου και τελείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι με κανέναν τρόπο δεν επιδεικνύουμε διακριτή μεταχείριση των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών ή/και δεν υποστηρίζουμε μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κάποιον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών έναντι οποιουδήποτε άλλου.

Το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου προέρχεται από επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών και διατίθεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση προς διευκόλυνση της επαφής επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών και επισκεπτών/χρηστών. Σε καμία περίπτωση όμως το παρεχόμενο περιεχόμενο δεν είναι εξαντλητικό και αδυνατεί να καλύψει σε όλο το επιστημονικό και πληροφοριακό εύρος τις παρεχόμενες από τους επαγγελματίες υπηρεσίες τηλεθεραπείας, τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεδρίας. Το περιεχόμενο αυτό αποτελείται από τα προσωπικά προφίλ των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών, τα άρθρα, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο υλικό παρέχεται ή καθίσταται προσβάσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια το παρεχόμενο από τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών περιεχόμενο να διέπεται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο διαδικτυακός τόπος αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με το περιεχόμενο του από οποιονδήποτε επισκέπτη χρήστη αυτού να καταβάλει άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή του. Ωστόσο, παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβάλλουμε να σας προμηθεύουμε με περιεχόμενο που να πληροί τις αναφερόμενες ανωτέρω προυποθέσεις δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση ρητή ή σιωπηρά τεκμαιρόμενη αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις ειδικές γνώσεις επιστήμης, την εμπειρία, την ποιότητα εργασίας, τις ενδεχόμενες πληροφορίες κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των επαγγελματιών παρόχων αυτών ή αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που υπάρχει στον διαδικτυακό μας τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Σας συνιστούμε να επιβεβαιώνετε την εγκυρότητα του περιεχομένου που σας διαθέτουμε με άλλες πηγές πριν προχωρήσετε στην λήψη κάποιας απόφασης ή στην διενέργεια κάποιας πράξης με αφορμή το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση λάβετε ή ενέργεια πραγματοποιήσετε με αφορμή το περιεχόμενο που σας διατίθεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αν και ένα μέρος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου παρέχεται από επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, διάθεση ενός τέτοιου περιεχομένου δεν δημιουργεί μία προσωπική σχέση επαγγελματία παρόχου υπηρεσιών και επισκέπτη/χρήστη και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έμμεσα ή άμεσα παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούλησης, αποκλειομένης οποιασδήποτε δική μας ευθύνης.

Ειδικά για τις υπηρεσίες τηλεθεραπείας οφείλουμε να καταστήσουμε ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αφορά αυτές δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει την ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Μην παραβλέπετε, αγνοείτε ή καθυστερείτε να λάβετε ιατρική συμβουλή από έμπειρο επαγγελματία πάροχο ιατρικών υπηρεσιών. Μην χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση καλέστε άμεσα το 166 ή έναν επαγγελματία πάροχο ιατρικών υπηρεσιών. Τίποτα από ό,τι παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο μας δεν σκοπεύει να αποτελέσει ή/και δεν θα έπρεπε να θεωρείται ότι αποτελεί άσκηση ιατρικής ή άλλης επαγγελματικής ιατρικής υπηρεσίας ή παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ο διαδικτυακός τόπος συνιστά τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας με την μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα. Ωστόσο, δεν έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε ούτε κυρίως να εγγυηθούμε με κανένα τρόπο για την συμπεριφορά επαγγελματική ή μη που αυτοί τυχόν θα επιδείξουν. Δεν έχουμε κανενός είδους ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα των παρόχων υπηρεσιών κατά μία δεδομένη χρονική στιγμή ή για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες τηλεσυνεδρίες ή για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική ή αποθετική) ή βλάβη προκύψει στον επισκέπτη/χρήστη κατά την διάρκειά τους.

Συμπεριφορά επισκεπτών/χρηστών

   1. Εγγραφή-Λογαριασμός χρήστη

Κατά την διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία και περιλαμβάνουν το προσωπικό email των επισκεπτών χρηστών, ένα προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας και ορισμένες πληροφορίες σχετικές με το επάγγελμά τους. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και αφετέρου να διατηρεί επιμελώς και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού του χρήστη, θα ζητηθεί από αυτόν να ορίσει ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password). Ο χρήστης οφείλει να δείχνει την ανάλογη επιμέλεια προκειμένου να διαφυλαχθούν τα προσωπικά του στοιχεία. Για το λόγο αυτό συνιστάται σε αυτόν να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και των κωδικών πρόσβασης σε αυτές από τρίτα μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. Ο διαδικτυακός τόπος διαθέτει στους χρήστες υπηρεσία μέσω της οποίας θα μπορούν αυτοί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάζουν τους προσωπικούς κωδικούς τους. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού, μη εξουσιοδοτημένη χρήστη του προσωπικού του λογαριασμού, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση για δική του εξασφάλιση να προβεί σε άμεση αλλαγή του κωδικού του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που θα διενεργήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (user account). Ο χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του στον  προσωπικό του λογαριασμό, τον έλεγχο, την χρήση και διαχείριση αυτού καθώς και για την μη πρόσβαση σε αυτόν ατόμων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα προς αυτό. Ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή ζημίας προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους.

   2. Γενικές υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου τις οποίες δύναται να χρησιμοποιεί μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και με το κείμενο των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και περαιτέρω να απόσχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Επιπρόσθετα, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το νόμο 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή άρθρων , μελετών ή πάσης φύσεως εργασιών από τρίτους ή χρήστες με οποιοδήποτε τρόπο , τμηματικά ή περιληπτικά από πρωτότυπα σε μετάφραση ή σε άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του διαχειριστή, εφόσον τα παραπάνω δεν αποτελούν προϊόν προσωπικής εργασίας του χρήστη που τα αναδημοσιεύει.

Δεν επιτρέπεται χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή, βλάβη, απενεργοποίηση ή υπερφόρτωση των διακομιστών ή δικτύων του διαδικτυακού μας τόπου ή με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές στην ελεύθερη χρήση και ανεμπόδιστη απόλαυση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου από τρίτα πρόσωπα. Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, σε προσωπικούς λογαριασμούς άλλων χρηστών, σε ηλεκτρονικά συστήματα ή δίκτυα μέσω της μεθόδου hacking ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται να δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό με προθέσεις άλλες από την νόμιμη και θεμιτή χρήση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κειμένου. Απαγορεύεται να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών όπως συλλέγοντας ή/και αποθηκεύοντας τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Πέρα από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις ο χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου για να παραβιάσει με πρόθεση ή όχι οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του διαδικτυακού μας τόπου.

Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν στο κοινό, τα οποιασδήποτε μορφής έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών που προβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών. Οφείλετε να επιλύετε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ σας και οποιουδήποτε επαγγελματία παρόχου υπηρεσιών, που προβάλλεται στον διαδικτυακό μας τόπο, που ανακύπτει από οποιαδήποτε συναλλαγή ή επαφή με αυτόν δυνάμει των υπηρεσιών μας απευθείας με τον επαγγελματία πάροχο υπηρεσίας καθώς εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε σχετική ευθύνη που προκύπτει κατά την προσωπική σας επαφή και επικοινωνία.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, η οποία απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στην σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο διαδικτυακός μας τόπος εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους της παρούσας ενότητας. Ο διαδικτυακός μας τόπος έχει το δικαίωμα να αξιώσει την ικανοποίηση της εν λόγω ζημίας προβαίνοντας σε οποιαδήποτε σχετική νόμιμη ενέργεια. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του επισκέπτη/χρήση από τις υπηρεσίες μας.

   3. Συμπεριφορά παρόχων υπηρεσιών

Οι επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό προφίλ και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικτυακός μας τόπος υποχρεούνται να κάνουν την εγγραφή τους στον κατάλογο η οποία είναι δωρεάν. Οι επαγγελματίες πάροχοι των υπηρεσιών αυτών μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους προσωπικό λογαριασμό και να το ενημερώνουν ανά πάσα χρονική στιγμή το επιθυμούν.
Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού στον ηλεκτρονικό κατάλογο του facebeam.gr παρέχεται στον κάθε επαγγελματία η δυνατότητα προβολής των υπηρεσιών του του μέσω του διαδικτυακού μας τόπου με δυνατότητες, όπως η δημοσίευση άρθρων, πλήρες βιογραφικό, ανάρτηση video,  φωτογραφίας του κ.α.

Οι επαγγελματίες πάροχοι των υπηρεσιών δεσμεύονται και οι ίδιοι από τις υποχρεώσεις που ρητά αναγράφονται στην προηγούμενη ενότητα οι οποίες αφορούν γενικά τους χρήστες των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Ειδικά όμως για τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών δεν επιτρέπεται επιπλέον να χρησιμοποιούν παραπλανητικές και καταχρηστικές μεθόδους προκειμένου να προσεγγίσουν τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας καθώς και να παραβιάζουν διατάξεις και κανονισμούς της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή. Περαιτέρω οφείλουν να παρέχουν έγκυρες, αληθείς, ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες κατά την δημιουργία του προσωπικού τους προφίλ αλλά και κατά την δημοσίευση/ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου στον διαδικτυακό μας τόπο.

Η δημιουργία προσωπικού προφίλ και η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται δωρεάν. Εξαιρείται η περίπτωση της προβεβλημένης διαφήμισης στο site προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στα social media του facebeam. Ακόμη το facebeam δύναται να εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος αντιτίμου σε τρίτους χώρο ή τμήμα της ιστοσελίδας του προκειμένου αυτοί να αναρτούν διαφημίσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, videos, ήχους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά το σύνολο των αρχείων (στο εξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν δύναται να αποτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με  οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικά και μόνο αναφερόμενων περιπτώσεων η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συναρτώνται με το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου∙ χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πέραν των όσων ρητά αναγράφονται στην παρούσα ενότητα η ατομική επιχείρηση επιφυλάσσεται να διεκδικήσει την προστασία οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματος της σχετίζεται με πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον διαδικτυακό μας τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων υπηρεσιών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων αποτελούν δικής τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς τους φέρουν και την σχετική ευθύνη.

5. Χρήση συνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπονται οι επισκέπτες/χρήστες μας μέσω των εν λόγω συνδέσμων υπόκεινται στους αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων όρων χρήσης,  τους οποίους συνίστανται αυτοί να διαβάσουν προσεκτικά πριν συνεχίσουν την περιήγησής τους στους συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων που ενυπάρχουν στον δικό μας διαδικτυακό τόπο κάποιον από τους τρίτους διαδικτυακούς τόπους το πράττει με δική του ευθύνη. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών τρίτων διαδικτυακών τόπων, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικώς ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του δικού μας διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν ή για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Επιπρόσθετα, σύνδεσμοι (links) με τρίτο διαδικτυακό τόπο δεν υπονοεί ότι ο διαδικτυακός μας τόπος επιδοκιμάζει ή προωθεί τον τρίτο  διαδικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο διαδικτυακός τόπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από στον διαδικτυακό μας τόπο είναι τα ακόλουθα:

(Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, email, διεύθυνση, ΤΚ, Επαγγελματική ιδιότητα)

Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να επεξεργάζεται το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που οι επισκέπτες/χρήστες έχουν αποστείλει σε αυτήν για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα όποτε ο ίδιος το επιθυμεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να επιβεβαιώσει την ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου προσωπικού του στοιχείου, την διόρθωση αυτού ή ακόμη την διαγραφή του.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

7. Πολιτική χρήσης Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που ο εξυπηρετητής (web server) του διαδικτυακού τόπου αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στον διαδικτυακό τόπο ο τελευταίος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτόν πληροφορίες.

Τα Cookies αν και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη δεν προκαλούν κάποια βλάβη σε αυτόν ούτε λαμβάνουν γνώση οποιοδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες του και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντας τους. Η χρήση των Cookies από τον διαδικτυακό τόπο μας προσαρμόζει αυτόν στην ζήτηση, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην αισθητή βελτίωσή του, προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες μία πλοήγηση ικανοποιητικού επίπεδου και μία καλύτερη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται μέσω των Cookies μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του διαδικτυακού μας τόπου ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας. Σε καμία όμως περίπτωση τα Cookies που χρησιμοποιεί ο διαδικτυακός μας τόπος δεν περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Τα μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies που ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των Cookies σε καμία περίπτωση. Παρακαλούμε να λάβετε όμως υπόψη σας ότι σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου ενδέχεται η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας να χαθεί εν μέρει. Επίσης, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μία κατηγορία Cookies δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μία τέτοια ενέργεια θα πρέπει να γίνει από εσάς αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

8. Ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου

Ο διαδικτυακός μας τόπος παρέχει στους χρήστες και στους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών που είναι μέλη του (στο εξής γενικά και για τις δύο κατηγορίες θα γίνεται χρήση του όρου χρήστες) την απαραίτητη υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα βίντεο, τα σχόλια και γενικά κάθε μορφής περιεχόμενο που αναρτάται παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει στο διαδικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο διαδικτυακός μας τόπος αποδέχεται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενστερνίζεται το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από οποιονδήποτε χρήστη αυτού. Για το λόγο αυτό ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις θέσεις που εκφράζουν ή γενικότερα το περιεχομένου του υλικού που αναρτούν οι χρήστες ή για οποιαδήποτε μορφής ζημίας ή βλάβης προκληθεί σε οποιονδήποτε εξαιτίας αυτού του περιεχομένου.

Ο χρήστης κατά την χρήση των υπηρεσιών ανάρτησης και δημοσίευσης περιεχομένου οφείλει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, ευπρέπειας, ευγένειας και διακριτικότητας, να μην θίγει ή προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα ή καταστάσεις και να μην προβαίνει γενικά σε παράνομες ή/και ανήθικες αναρτήσεις/δημοσιεύσεις. Ενδεικτικά ο χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου ειδάλλως φέρει ο ίδιος ατομικά την ευθύνη προκειμένου: α) να αναρτά και να δημοσιεύει περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, υβριστικό, ανάρμοστο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων, β) να αναρτά και να δημοσιεύει περιεχόμενο κάθε μορφής που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω του περιεχομένου που δημοσιεύουν αποτελούν αποκλειστικά δικές τους και μόνο προσωπικές αντιλήψεις που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον διαδικτυακό τόπο και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Συνεπώς, δεν πρέπει να βασίζεσθε σε οποιεσδήποτε απόψεις δημοσιεύουν οι χρήστες στον διαδικτυακό τόπο αφού συνιστούν απλά και μόνο την προσωπική τους γνώμη.

Από την στιγμή που ο χρήστης υποβάλλει κάποιο περιεχόμενο χρειάζεται να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι αυτό να τύχει συλλογής και τεχνικής επεξεργασίας και να δημοσιευτεί από τα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα μας στον διαδικτυακό τόπο. Ο διαδικτυακός τόπος αναλαμβάνει την συλλογή και διανομή του περιεχομένου όχι όμως και την υποχρέωση ελέγχου αυτού, που λόγω και του όγκου των διακινούμενων στους διακομιστές του πληροφοριών και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, και των ίδιων των επισκεπτών/χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του κατά την πορεία του χρόνου δεν θα έχει και εξ’ αντικειμένου την δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του, και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλόλητα αυτού ή την απουσία ενδεχόμενων λαθών. Κανένα πρόσωπο που εμπλέκεται στην προετοιμασία ή δημοσίευση του περιεχομένου δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό ότι είναι ακριβές και πλήρες και δεν φέρει ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις ή οποιαδήποτε αποτέλεσμα προκύψει από την χρήση του υλικού.

Ο διαδικτυακός τόπος έχει το δικαίωμα να αφαιρεί άμεσα χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας οποιοδήποτε περιεχόμενο αντίκειται στους παρόντες όρους χωρίς να φέρει ο ίδιος καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους. Ταυτόχρονα, ο διαδικτυακός τόπος έχει την δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη από τις υπηρεσίες του σε περίπτωση που αυτός παραβιάσει τους όρους της παρούσας ενότητας.

Το περιεχόμενο που αναρτάται/δημοσιεύεται από τους χρήστες υπόκειται στην σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης και γεννούν για αυτούς αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικά και μόνο για το υλικό των videos που αναρτάται στον διαδικτυακό μας τόπο από την κατηγορία των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών που κατέχουν premium προσωπικό λογαριασμό συμφωνείται με το παρόν ότι οι τελευταίοι παραχωρούν στον διαδικτυακό μας τόπο, στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή αυτού τα πνευματικά δικαιώματα που συναρτώνται με το συγκεκριμένο υλικό προκείμενου αυτοί να τα εκμεταλλευτούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο θεωρήσουν πρόσφορο οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

9. Περιορισμός ευθύνης- Δήλωση αποποίησης

Έχουμε δημιουργήσει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο για να φέρουμε σε επαφή τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών τηλεθεραπείας, τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεδρίας με ενδιαφερόμενα πρόσωπα που θα ήθελαν να γίνουν αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών και επιθυμούμε η εμπειρία σας με τον διαδικτυακό μας τόπο να φέρει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα και για τα δύο μέρη. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με α) το ποιοι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον διαδικτυακό μας τόπο, β)σε τι περιεχόμενο έχετε πρόσβαση, γ) αν το παρεχόμενο περιεχόμενο πληροί τις προϋποθέσεις σας, γ) τον τρόπο με τον οποίο θα εκλάβετε και θα χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, δ) τι ενέργειες θα πραγματοποιήσετε με αφορμή την έκθεση σας στο σύνολο του περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου και ε) αν η χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου θα φέρει σε εσάς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου διατίθεται ως έχει και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ρητή ή μη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό ή την απουσία ενδεχόμενου λάθους.

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αποτυχία, χωρίς σφάλματα, χωρίς φθορές ή απώλειες οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με τις υπηρεσίες του, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που ενδεχομένως θα της τίθενται. Ανά πάσα χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών ο διαδικτυακός τόπος δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη και αποδοτικότερη την λειτουργεία του.

Ομοίως, ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο ή γενικά παράνομο. Σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μορφής βλάβης ή ζημίας που τυχόν θα υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες του λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Ο διαδικτυακός τόπος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει ο επισκέπτης/χρήστης επ’ αφορμή αυτών με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων.

10. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όποτε και αν εμείς θεωρήσουμε μία τέτοια αναθεώρηση ή ενημέρωση αναγκαία. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μία οποιαδήποτε τροποποίηση στο κείμενο των όρων χρήσης θα ζητείτε από τους χρήστες επιβεβαίωση αποδοχής των νέων όρων ενώ θα δημοσιεύουμε στον διαδικτυακό μας τόπο τους τροποποιηθέντες όρους χρήσης και ταυτόχρονα θα αναθεωρείται και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των όρων χρήσης όπως αυτή είναι ορατή στους επισκέπτες/χρήστες στην αρχή του παρόντος κειμένου. Οι αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα τίθενται σε ισχύ την στιγμή που αναρτώνται στον διαδικτυακό μας τόπο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς η συνεχής χρήσης αυτού συνεπάγεται αυτοδικαίως αφενός ότι γνωρίζετε για οποιαδήποτε αναθεώρηση ή ενημέρωση των παρόντων όρων χρήσης αφετέρου ότι συμφωνείτε, αποδέχεστε, και δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου όπως αυτοί θα ισχύουν εκάστοτε μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση ή ενημέρωση.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε περίπτωση που η χρήση κάποιας υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι τελευταίοι συγχρόνως με τους παρόντες θα διέπουν την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των ειδικότερων και των γενικών όρων χρήσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάποιας υπηρεσίας. Το παρόν κείμενο αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο ακόμη και αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο πραγματοποιείται από χώρα εκτός της Ελλάδας και υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την ατομική επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η ατομική επιχείρηση επιφυλάσσεται να διεκδικήσει την προστασία οποιουδήποτε δικαιώματος της απορρέει από το παρόν κείμενο ρητά ή σιωπηρά έναντι οποιαδήποτε ενέργειας προσβολής, περιορισμού ή βλάβης του.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης όπως ισχύουν τώρα ή όπως θα ισχύουν μετά από μία ενδεχόμενη αναθεώρηση τους και δεν τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα παρακαλείται να μην κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη σημαίνει ότι αυτός παραχωρεί την πλήρη έγκρισή του σε αυτούς, τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και συναινεί στην δέσμευσή του από αυτούς.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση «support@facebeam.gr». Επίσης, εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.