Ποιοί Είμαστε

Το facebeam.gr ειναι η πρώτη πύλη επαγγελματικής δικτύωσης σε υπηρεσιές   Τηλεκπαίδευσης, Τηλεθεραπείας και τηλεσυνεδρίας στην Ελλάδα. Στόχος του facebeam.gr, σε ελευθερη μετάφραση “μεταφορά-ακτινα προσώπου“, είναι η προβολή και διαφήμιση   επαγγελματιών και εταιριών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Η εποχή μας χρειάζεται ευέλικτες ,αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα μας σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας . Το facebeam.gr μπορεί να είναι μια από αυτές .